Affärsidé

Utveckling av affärsdrivande strategiska koncept, varumärken och kommunikation, med fokus på stark idé.