Brännborn Center

Lätt att leva

Handelsplatsen Brännborn Center utmanar på allvar Väla om positionen som nordvästskåningarnas köpcenter nummer ett.

Med cirka 60 butiker är Brännborn Center ett alternativ att räkna med.

Vi inledde vårt strategiska samarbete 2012 och sjösatte nyligen tredje generationens kommunikation. Alla pilar pekar uppåt: Antal besökare, kundnöjdhet och antal nöjda hyresgäster.

Med det strategiska affärsutvecklingsprojektet BC Framåt är vi tillsammans med ledningen i ständig rörelse framåt och redo att möta det nya utmanande detaljhandelslanskapet.