Sveriges auktoriserade begravningsbyråer

Lev livet lite lättare

NÄR SKA DU BESÖKA BEGRAVNINGSBYRÅN?

Vanligtvis besöker vi en begravningsbyrå en till två gånger i livet.
Det finns goda skäl att ändra på det.

Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer erbjuder inte enbart ett personligt sista avsked, de erbjuder också ett komplett utbud av juridiska tjänster för hela livet och det som kommer senare.

Som begravningsrådgivare ser Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer dagligen följderna av att saker och ting är oklara, att man inte har tagit hand om frågor som samboavtal, äktenskapsförord, framtidsfullmakt, arv och testamente. Tunga frågor som lätt blir liggande tills det är för sent. Vi har nu rullat igång en massiv nationell kampanj för vår uppdragsgivare Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer. Vi hoppas den ska leda till att fler besöker en auktoriserad begravningsbyrå lite oftare.

Medievalet har tyngdpunkten på digitala kanaler och sociala media spelar en nyckelroll, även om grunden är skräddarsydda printannonser för utvalda magasin. Tonaliteten är den samma som det framgångsrika konceptet En hyllning till livet, som vi satte på marknaden för uppdragsgivarens tjänster för det sista personliga avskedet 2013.